Lok Sabha Speaker Shri Om Birla paying homage at the Samadhi of Mahatma Gandhi at Raj Ghat, New Delhi on 30 January 2020