Fifth Lok Sabha
Party Wise Details
Jan Sangh
Sl. No. Name of Member Constituent & State
1 Agarwala,Shri Virendra Moradabad (Uttar Pradesh )
2 Bade,Shri Ram Chandra Khargone (Madhya Pradesh )
3 Banera,Shri Hemendra Singh Bhilwara (Rajasthan )
4 Berwa,Shri Onkarlal Kota (Rajasthan )
5 Brijraj Singh,Shri Jhalawar (Rajasthan )
6 Chaudhary,Shri Ishwar Gaya-SC (Bihar )
7 Chowhan,Shri Bharat Singh Dhar-ST (Madhya Pradesh )
8 Goenka,Shri Ramnath Vidisha (Madhya Pradesh )
9 Jhunjhunwala,Shri Bishwanath Chittorgarh (Rajasthan )
10 Joshi,Shri Jagannath Rao Shajapur-SC (Madhya Pradesh )
11 Kachwai,Shri Hukam Chand Morena-SC (Madhya Pradesh )
12 Laljibhai,Shri Meena Udaipur (Rajasthan )
13 Malik,Shri Mukhtiar Singh Rohtak (Haryana )
14 Narendra Singh,Shri Satna (Madhya Pradesh )
15 Nayar,Smt. Shakuntala Kaiserganj (Uttar Pradesh )
16 Pandey,Dr. Laxminarayan Mandsaur (Madhya Pradesh )
17 Scindia,Shri Madhavrao Guna (Madhya Pradesh )
18 Scindia,Smt. Vijaya Raje Bhind (Madhya Pradesh )
19 Shakya,Shri Mahadeepak Singh Kasganj (Uttar Pradesh )
20 Sharma,Shri Ram Ratan Banda (Uttar Pradesh )
21 Vajpayee,Shri Atal Bihari Gwalior (Madhya Pradesh )
22 Verma,Shri Phool Chand Ujjain-SC (Madhya Pradesh )
23 Yadav,Shri Gyaneshwar Prasad Katihar (Bihar )
Sl. No. Name of Member Party Name Constituency & State
1 Agarwala,Shri Virendra Jan Sangh Moradabad (Uttar Pradesh )
2 Bade,Shri Ram Chandra Jan Sangh Khargone (Madhya Pradesh )
3 Banera,Shri Hemendra Singh Jan Sangh Bhilwara (Rajasthan )
4 Berwa,Shri Onkarlal Jan Sangh Kota (Rajasthan )
5 Brijraj Singh,Shri Jan Sangh Jhalawar (Rajasthan )
6 Chaudhary,Shri Ishwar Jan Sangh Gaya-SC (Bihar )
7 Chowhan,Shri Bharat Singh Jan Sangh Dhar-ST (Madhya Pradesh )
8 Goenka,Shri Ramnath Jan Sangh Vidisha (Madhya Pradesh )
9 Jhunjhunwala,Shri Bishwanath Jan Sangh Chittorgarh (Rajasthan )
10 Joshi,Shri Jagannath Rao Jan Sangh Shajapur-SC (Madhya Pradesh )
11 Kachwai,Shri Hukam Chand Jan Sangh Morena-SC (Madhya Pradesh )
12 Laljibhai,Shri Meena Jan Sangh Udaipur (Rajasthan )
13 Malik,Shri Mukhtiar Singh Jan Sangh Rohtak (Haryana )
14 Narendra Singh,Shri Jan Sangh Satna (Madhya Pradesh )
15 Nayar,Smt. Shakuntala Jan Sangh Kaiserganj (Uttar Pradesh )
16 Pandey,Dr. Laxminarayan Jan Sangh Mandsaur (Madhya Pradesh )
17 Scindia,Shri Madhavrao Jan Sangh Guna (Madhya Pradesh )
18 Scindia,Smt. Vijaya Raje Jan Sangh Bhind (Madhya Pradesh )
19 Shakya,Shri Mahadeepak Singh Jan Sangh Kasganj (Uttar Pradesh )
20 Sharma,Shri Ram Ratan Jan Sangh Banda (Uttar Pradesh )
21 Vajpayee,Shri Atal Bihari Jan Sangh Gwalior (Madhya Pradesh )
22 Verma,Shri Phool Chand Jan Sangh Ujjain-SC (Madhya Pradesh )
23 Yadav,Shri Gyaneshwar Prasad Jan Sangh Katihar (Bihar )

Developed and Hosted by National Informatics Centre (NIC)
Content on this website is published, managed & maintained by Software Unit, Computer (HW & SW) Management. Branch, Lok Sabha Secretariat