Lok Sabha Speaker, Shri Om Birla, with Governor of Madhya Pradesh, Shri Mangubhai Patel in Bhopal on 9 March, 2022.