Second Lok Sabha
Party Wise Details
Independent
Sl. No. Name of Member Constituent & State
1 Aney,Dr. Madhav Shrihari Nagpur (Bombay )
2 Awasthi,Shri Jagdish Bilhaur (Uttar Pradesh )
3 Banerjee,Shri S.M. Kanpur (Uttar Pradesh )
4 Bharucha,Shri Naushir Cursetji East Khandesh (Bombay )
5 Deo,Shri Laxmi Narayan Bhanja Keonjhar-ST (Odisha )
6 Dharmalingam,Shri R. Tiruvannamalai (Madras )
7 Easwaran Iyer,Shri S. Trivandrum (Kerala )
8 Hoover,Shri Hynniewta Autonomous District-ST (Assam )
9 Kamble,Shri Bapu Chandrasen Kopargaon-SC (Bombay )
10 Karni Singh,Dr.Maharaja Bikaner Bikaner (Rajasthan )
11 Krishnaswami,Dr. A. Chengleput (Madras )
12 Mahendra Pratap,Raja Mathura (Uttar Pradesh )
13 Masani,Shri M.R. Ranchi East-ST (Bihar )
14 Parmar,Shri Karsandas Ukabhai Ahmedabad-SC (Bombay )
15 Patnaik,Shri Uma Charan Ganjam (Odisha )
16 Pocker,Shri B. Manjeri (Kerala )
17 Ramgarib,Shri Basti-SC (Uttar Pradesh )
18 Roy,Shri Biren Calcutta South West (West Bengal )
19 Saksena,Shri Shibbanlal Maharajganj (Uttar Pradesh )
20 Sharma,Shri Harish Chandra Jaipur (Rajasthan )
21 Shastri,Shri Prakash Vir Gurgaon (Punjab )
22 Singh,Shri Kamal Buxar (Bihar )
23 Singh,Capt. H.H. Maharawal Raghunath Barmer (Rajasthan )
24 Sivaraj,Shri N. Chingleput-SC (Madras )
25 Sugandhi,Shri Murigappa Siddappa Bijapur North (Mysore )
Sl. No. Name of Member Party Name Constituency & State
1 Aney,Dr. Madhav Shrihari Ind. Nagpur (Bombay )
2 Awasthi,Shri Jagdish Ind. Bilhaur (Uttar Pradesh )
3 Banerjee,Shri S.M. Ind. Kanpur (Uttar Pradesh )
4 Bharucha,Shri Naushir Cursetji Ind. East Khandesh (Bombay )
5 Deo,Shri Laxmi Narayan Bhanja Ind. Keonjhar-ST (Odisha )
6 Dharmalingam,Shri R. Ind. Tiruvannamalai (Madras )
7 Easwaran Iyer,Shri S. Ind. Trivandrum (Kerala )
8 Hoover,Shri Hynniewta Ind. Autonomous District-ST (Assam )
9 Kamble,Shri Bapu Chandrasen Ind. Kopargaon-SC (Bombay )
10 Karni Singh,Dr.Maharaja Bikaner Ind. Bikaner (Rajasthan )
11 Krishnaswami,Dr. A. Ind. Chengleput (Madras )
12 Mahendra Pratap,Raja Ind. Mathura (Uttar Pradesh )
13 Masani,Shri M.R. Ind. Ranchi East-ST (Bihar )
14 Parmar,Shri Karsandas Ukabhai Ind. Ahmedabad-SC (Bombay )
15 Patnaik,Shri Uma Charan Ind. Ganjam (Odisha )
16 Pocker,Shri B. Ind. Manjeri (Kerala )
17 Ramgarib,Shri Ind. Basti-SC (Uttar Pradesh )
18 Roy,Shri Biren Ind. Calcutta South West (West Bengal )
19 Saksena,Shri Shibbanlal Ind. Maharajganj (Uttar Pradesh )
20 Sharma,Shri Harish Chandra Ind. Jaipur (Rajasthan )
21 Shastri,Shri Prakash Vir Ind. Gurgaon (Punjab )
22 Singh,Shri Kamal Ind. Buxar (Bihar )
23 Singh,Capt. H.H. Maharawal Raghunath Ind. Barmer (Rajasthan )
24 Sivaraj,Shri N. Ind. Chingleput-SC (Madras )
25 Sugandhi,Shri Murigappa Siddappa Ind. Bijapur North (Mysore )

Developed and Hosted by National Informatics Centre (NIC)
Content on this website is published, managed & maintained by Software Unit, Computer (HW & SW) Management. Branch, Lok Sabha Secretariat