Second Lok Sabha
Party Wise Details
Praja Socialist Party (PSP)
Sl. No. Name of Member Constituent & State
1 Amjad Ali,Shri Dhubri (Assam )
2 Banerjee,Shri Pramathanath Contai (West Bengal )
3 Dhanagar,Shri Banshi Das Mainpuri (Uttar Pradesh )
4 Dwivedy,Shri Surendranath Kendrapara (Odisha )
5 Ghose,Shri Bimal Comar Barrackpore (West Bengal )
6 Goray,Shri Narayan Ganesh Poona (Bombay )
7 Hem Barua,Shri Gauhati (Assam )
8 Jadhav,Shri Yadav Narain Malegaon (Bombay )
9 Kripalani,Acharya J.B. Sitamarhi (Bihar )
10 Mehta,Shri Ashok Ranjitram Muzaffarpur (Bihar )
11 Menon,Dr. K.B. Badagara (Kerala )
12 Mullick,Shri Baishnab Charan Kendrapara (Odisha )
13 Nath Pai,Shri Bapu Rajapur (Bombay )
14 Rai,Shri Kushwaqt alias Bhaiya Lal Kheri (Uttar Pradesh )
15 Rajendra Singh,Shri Chapra (Bihar )
16 Valvi,Shri Laxman Vedu West Khandesh-ST (Bombay )
17 Verma,Shri Ramji Deoria (Uttar Pradesh )
Sl. No. Name of Member Party Name Constituency & State
1 Amjad Ali,Shri PSP Dhubri (Assam )
2 Banerjee,Shri Pramathanath PSP Contai (West Bengal )
3 Dhanagar,Shri Banshi Das PSP Mainpuri (Uttar Pradesh )
4 Dwivedy,Shri Surendranath PSP Kendrapara (Odisha )
5 Ghose,Shri Bimal Comar PSP Barrackpore (West Bengal )
6 Goray,Shri Narayan Ganesh PSP Poona (Bombay )
7 Hem Barua,Shri PSP Gauhati (Assam )
8 Jadhav,Shri Yadav Narain PSP Malegaon (Bombay )
9 Kripalani,Acharya J.B. PSP Sitamarhi (Bihar )
10 Mehta,Shri Ashok Ranjitram PSP Muzaffarpur (Bihar )
11 Menon,Dr. K.B. PSP Badagara (Kerala )
12 Mullick,Shri Baishnab Charan PSP Kendrapara (Odisha )
13 Nath Pai,Shri Bapu PSP Rajapur (Bombay )
14 Rai,Shri Kushwaqt alias Bhaiya Lal PSP Kheri (Uttar Pradesh )
15 Rajendra Singh,Shri PSP Chapra (Bihar )
16 Valvi,Shri Laxman Vedu PSP West Khandesh-ST (Bombay )
17 Verma,Shri Ramji PSP Deoria (Uttar Pradesh )

Developed and Hosted by National Informatics Centre (NIC)
Content on this website is published, managed & maintained by Software Unit, Computer (HW & SW) Management. Branch, Lok Sabha Secretariat